MÀNH NHỰA

Mành nhựa hay rèm nhựa có tác dụng che mưa chắn nắng, nguyên liệu mành nhựa là các ống nhựa nan dẹt được đan với nhau bằng dây dù. mành rèm nhựa che nắng rất tốt, cản nắng và nhiệt độ vào ngôi nhà

Hiển thị tất cả 10 kết quả